World Deepest Lake in odia ପୃଥିବୀର ଗଭୀରତମ ହ୍ରଦ

Facebook
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
ହ୍ରଦର ନାମ ଗଭୀରତା ( ମିଟରରେ) ଦେଶ
ବୈକାଲ ୧୬୨୦ ଋଷିଆ
ଟାଙ୍ଗାନାୟିକା ୧୪୬୩ ଆଫ୍ରିକା
କାସ୍ପିଆନ ସାଗର ୧୦୨୫ ଏସିଆ-ୟୁରୋପ
ନ୍ୟାସ ୭୦୬ ଆଫ୍ରିକା
ଇସ୍ କକୁଲ ୭୦୨ କୀରଗୀଜସ୍ଥାନ

Leave a Comment

error: Content is protected !!